KASKO un OCTA transportlīdzekļu
apdrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
LM VDI 2017/8
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pētījuma “Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā” veikšana

Piegādātājs / izpildītājs
Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"
LM VDI 2017/7_ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Valsts darba inspekcijas amatpersonu un darbinieku apmācības moduļa C tēmas “Juridisko tekstu rakstīšana un analīze” izstrāde un īstenošana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs
LM VDI 2017/6_ESF-2
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LM VDI 2017/6_ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LM VDI 2017/6_ESF-3
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LM VDI 2017/6_ESF-1
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Starptautiskās darba aizsardzības konference 2017

Piegādātājs / izpildītājs
ESTRAVEL LATVIA-A/S ESTRAVEL FILIĀLE LATVIJĀ
LM VDI 2017/5_ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LM VDI 2017/4_ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā 2017-2018” veikšana

Piegādātājs / izpildītājs
Personu apvienība SIA “Civitta Latvija”, SIA “Grifs” un UAB “Civitta”
LM VDI 2017/3_ESF-3
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pētījuma “Letālo nelaimes gadījumu darbā, kuri nav tieši saistīti ar darba vides faktoriem, cēloņi, sekas un novēršanas iespējas Latvijā” veikšana

Piegādātājs / izpildītājs
Personu apvienība SIA “Civitta Latvija”, SIA “Grifs” un UAB “Civitta”
LM VDI 2017/3_ESF-1
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pētījuma “Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai” veikšana

Piegādātājs / izpildītājs
Personu apvienība SIA “BALTIJAS KONSULTĀCIJAS” un SIA “Konsorts”
LM VDI 2017/3_ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pētījuma “Jaunās nodarbinātības formas un to piemērošana praksē” veikšana

Piegādātājs / izpildītājs
Personu apvienība SIA “Civitta Latvija”, SIA “Grifs” un UAB “Civitta”
LM VDI 2017/3_ESF-2
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Telpu īres/nomas un kafijas paužu nodrošināšana visā Latvijā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “3K MANAGEMENT”,
ESTRAVEL LATVIA-A/S ESTRAVEL FILIĀLE LATVIJĀ”
LM VDI 2017/1_ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Biroja tehnikas tehniskā apkope un remonts

Piegādātājs / izpildītājs
'Tomega' SIA
Līgumsumma
28456
VDI 2019/2
Noslēgts