Valsts darba inspekcija aicina ziņot par nedrošu darba vidi, piemēram, nedrošu darbu
augstumā, bīstamām sastatnēm, nenostiprinātām tranšejām utt.), jo tā kādam cilvēkam var
izglābt dzīvību.