Publikācijas datums:
LRLM2018/28-3-02/11
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
67620
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Līguma termiņš
26.07.2018.- 31.07.2020.
Rezultātu publicēšanas datums
07.06.2018.

Valsts darba inspekcijas noslēgto Publisko iepirkumu līgumu saraksts