Statuss:
Noslēdzies
bilde

attēls  attēls

Realizēts projekts „VDI informatīvā centra izveide un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām”

Projekta identifikācijas nr. 3DP/3.3.1.4.2.0./08/IPIA/CFLA/002

Projekta mērķis bija izveidot modernu, uz klientiem vērstu VDI infrastruktūru.

 

Projekta realizēšanas rezultātā veikti šādi darbi:

  • iekārtota VDI mācību klase Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā -iegādātas mēbeles, interaktīvā tāfele, televizors, CD un DVD atskaņotāji, 150 grāmatas par juridiskajiem,darba aizsardzības, darba tiesību jautājumiem, kā arī dažādas vārdnīcas;
  • pilnībā iekārtotas 110 darba vietas reģionālo valsts darba inspekciju inspektoriem – iegādāti 110 datori un 23 printeri.
  • veikti remonta darbi VDI biroju telpās:

Cēsīs, Kr.Valdemāra ielā 13,

Jelgavā, Skolotāju ielā 3,

Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1,

Valmierā, Cēsu ielā 19,

Rīgā, Kr.Valdemāra 38 k-1,

Rēzeknē, Zemnieku ielā 16a.

  • VDI struktūrvienību darbības nodrošināšanai iegādāti 16 kopētāji, 50 diktofoni, 45 digitālie fotoaparāti, 34 portatīvie datori,
  • iegādātas mēbeles Zemgales un Kurzemes RVDI vajadzībām,
  • VDI mobilitātes paaugstināšanai saistībā ar nelegālās nodarbinātības samazināšanas politikas īstenošanu iegādāti 116 mobilie telefoni,
  • iekārtots konsultāciju sniegšanas centrs Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 114.kabinetā – iegādātas mēbeles, datori un kopētājs. Konsultāciju sniegšanas vajadzībām iegādāta automātiskā sistēma cilvēku rindu pārvaldīšanai.
  • lai izpildītu nelaimes gadījumu izmeklēšanas noteikumu prasības, projekta ietvaros ir iegādāta sarunu reģistrācijas sistēma.

ERAF kopējais finansējums projektam: Ls 348 092,36

Projekta realizācijas laiks: no 14.08.2008. līdz 17.01.2010.

Kontaktinformācija par tālruni: +371 67021 747