Publikācijas datums:
LM VDI2018/9
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
18900
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Darba apģērbu serviss”
Līguma termiņš
07.06.2018.-31.07.2018.
Rezultātu publicēšanas datums
20.04.2018.

Valsts darba inspekcijas noslēgto Publisko iepirkumu līgumu saraksts