Publikācijas datums:
LM VDI 2018/14_ESF-1
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
43386.78
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “LATCONSUL”
Līguma termiņš
11.09.2018.-
31.12.2022.
Rezultātu publicēšanas datums
06.08.2018.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi VDI amatpersonu un darbinieku apmācības, īstenojot apmācību moduļa A tēmu īstenošanu līdz 20 apmācību grupām