Starptautiskie sadarbības projekti

2018 - 2021

Projekts “Transnacionālās sadarbības palielināšana nosūtīto darbinieku jomā” (VP/2018/011/0027) tika īstenots sadarbībā ar Francijas Darba, nodarbinātības un profesionālās apmācības nacionālo institūtu (vadošā institūcija) un 15 Eiropas Savienības Darba inspekcijām. Projekta mērķis - uzlabot Direktīvas 96/71/EK un Direktīvas 2014/67/ES prasību par strādājošo norīkošanu darbā, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, ieviešanu praksē Eiropas Savienības dalībvalstīs. Īpaša uzmanība tika pievērsta būvniecības un lauksaimniecības nozarei, un pagaidu darbinieku nodarbinātības aģentūrām, kā arī informācijas apmaiņai IMI sistēmā. 2020. gadā Valsts darba inspekcija (VDI) sadarbojās ar Igaunijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Polijas un Zviedrijas Darba inspekcijām.

2020. gadā februārī notika viens klātienes seminārs Polijā, kurā piedalījās minēto valstu Darba inspekciju pārstāvji. Semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties uzņēmumu apsekojumos, kuros tika nodarbināti trešo valstu pilsoni. Aprīlī plānotais seminārs Latvijā tika pārcelts uz 2021. gadu.

2021. gadā sadarbība notika attālināti sakarā ar Covid-19 pandēmiju. Janvāri VDI organizēja tiešsaistes semināru par “sarežģītiem” darbinieku nosūtīšanas gadījumiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta trešo valstu nosūtītiem pilsoņiem. Darba inspekciju pārstāvji no Polijas, Igaunijas, Luksemburgas, Norvēģijas un Zviedrijas sniedza savas valsts informāciju un labas prakses pieredzi šajā jomā. Seminārā piedalījās Eiropas Darba iestādes nacionālie sakaru pārstāvji.

Zviedrijas Darba vides iestādes organizētajā seminārā aprīlī tika panākta vienošanās par ekspertu nosūtīto darbinieku jomā tīkla izveidošanu, lai turpinātu sadarbību, kas izveidojās projekta laikā starp sešām valstīm, kas piedalījās seminārā Latvijā.

Projekta turpinājumā notika vairāki tiešsaistes semināri, kurus organizēja projekta darba grupa, lai uzlabotu transnacionālo sadarbību nosūtīto darbinieku jomā. 2021. gada maijā notika projekta noslēguma tiešsaistes konference, kurā tika prezentētas projekta labas prakses sadarbības aktivitātes.

Informācija par projektu angļu valodā: http://www.eurodetachement-travail.eu/Default.asp?rub=&lang=_en

Ziemeļvalstu Darba inspekciju projekts “Nedeklarētās nodarbinātības apkarošana” (VP/2018/012/0052) tika īstenots sadarbībā ar Zviedrijas Darba vides pārvaldi (vadošā institūcija), Ziemeļvalstu Darba inspekcijām (Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas), Igauniju un Latviju. Projekta galvenais mērķis bija uzlabot pārrobežu sadarbību un informācijas apmaiņu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, kā arī pilnveidot sadarbību nacionālajā līmenī ar iestādēm, kas darbojās šajā jomā, un sagatavot informatīvus materiālus nedeklarēta darba apkarošanā. Projekta mērķa īstenošanai tika izveidotas četras darba grupas: vadības, inspicēšanas, prevencijas (komunikācijas un sadarbības apakšgrupas) un zināšanu apmaiņas.

2019. gadā tika organizētas vadības komitejas sēdes, inspicēšanas grupas un sadarbības apakšgrupas tikšanos klātienē un attālināti ar skype palīdzību. Veikti kopīgi uzņēmumu apsekojumi Dānijā un Somijā, kā arī Latvijā ar Norvēģijas un Somijas darba inspektoru līdzdalību. Veicot kopīgas pārbaudes, inspektoriem bija iespēja iegūt informāciju no citu valstu kolēģiem par apsekojumu organizāciju, pārbaužu metodēm un prioritātēm nedeklarēta darba apkarošanā. Augustā Tallinā tika organizēts sadarbības apakšgrupas seminārs, kurā piedalījās arī sociālie partneri no projekta iesaistītām valstīm.

Sakarā ar ārkārtas situāciju Latvijā un ES sadarbība 2020. un 2021. gadā notika attālināti. Projekts ir noslēdzies.