Starptautiskie sadarbības projekti 2019 - 2020

 

Projekts “Transnacionālās sadarbības palielināšana nosūtīto darbinieku jomā” (VP/2018/011/0027) tiek īstenots sadarbībā ar Francijas Darba, nodarbinātības un profesionālās apmācības nacionālo institūtu (vadošā institūcija) un 15 Eiropas Savienības Darba inspekcijām. Projekta mērķis ir uzlabot Direktīvas 96/71/EK un Direktīvas 2014/67/ES prasību par strādājošo norīkošanu darbā, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, ieviešanu praksē Eiropas Savienības dalībvalstīs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta būvniecības un lauksaimniecības nozarei, un pagaidu darbinieku nodarbinātības aģentūrām. 2019.gadā notika vadības komitejas sanāksme, divi semināri, kuru laikā tika veiktas pārrunas ar potenciāliem sadarbības partneriem praktisko aktivitāšu veikšanai (uzņēmumu apsekošana, informācijas apmaiņa, IMI sistēma). 2020. gadā VDI sadarbosies ar Igaunijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Polijas un Zviedrijas Darba inspekcijām.

 

Ziemeļvalstu Darba inspekciju projekts “Nedeklarētās nodarbinātības apkarošana” (VP/2017/005/0010) tiek īstenots sadarbībā ar Zviedrijas Darba vides pārvaldi (vadošā institūcija), Ziemeļvalstu Darba inspekcijām (Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas), Igauniju un Latviju. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot pārrobežu sadarbību starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, informācijas apmaiņu un sagatavot informatīvus materiālus nedeklarēta darba apkarošanā. Projekta mērķa īstenošanai ir izveidotas četras darba grupas: vadības, inspicēšanas, prevencijas (komunikācijas un sadarbības apakšgrupas) un zināšanu novērtēšanas. 2019. gadā tika organizētas vadības komitejas sēdes, inspicēšanas grupas un sadarbības grupas tikšanos klātienē un attālināti ar skype palīdzību. Veikti kopīgi uzņēmumu apsekojumi Dānijā un Somijā, kā arī Latvijā ar Norvēģijas un Somijas darba inspektoriem.