Publikācijas datums:
LM VDI 2018/12_ES
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
5371.99
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “LATCONSUL”
Līguma termiņš
25.07.2018.-
24.05.2019.
Rezultātu publicēšanas datums
26.06.2018.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi