Publikācijas datums:
LM VDI2018/6_ESF-1
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
84340
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “DUE”
Līguma termiņš
06.08.2018.-līdz saistību pilnīgai izpildei
Rezultātu publicēšanas datums
17.05.2018.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgum. 
Izstrādāt videomateriālu par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības nozīmīgumu, praktiskās pielietošanas vajadzību un efektivitāti, kopā 12 videofilmas, katra 8-15 minūtes ilga, videofilmu kopējais garums 138 minūtes, un 12 video padomus, katrs 1,5 minūtes ilgs, videopadomu kopējais garums 18 minūtes