Publikācijas datums:
LM VDI 2018/4_ESF
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
297520.66
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “BUTS”
Līguma termiņš
26.07.2018.-
31.12.2022.
Rezultātu publicēšanas datums
09.04.2018.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi