VDI ESF projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros izstrādāta elektroniska darbinieku apmācības sistēma piecpadsmit nozarēs par darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem. Elektroniskās apmācības materiāli sniedz zināšanas par astoņām darba vides tēmām – apmācības, darba vieta un aprīkojums, riski, drošības zīmes, individuālās aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, nelaimes gadījumi darbā, pirmās palīdzības sniegšana. Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan video materiāli, gan pašpārbaudes iespējas.

     Ar mācību materiāliem iespējams iepazīties šeit:

1)      Auto moto serviss: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/572

2)      Būvniecība: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/573

3)      HORECA (izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi): https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/574

4)      Kokapstrāde: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/575

5)      Metālapstrāde: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/576

6)      Mežsaimniecība un mežizstrāde: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/577

7)      Pārtikas produktu un dzērienu ražošana: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/578

8)      Sauszemes transports: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/579

9)      Tirdzniecība: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/580

10)   Uzglabāšana: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/581  

11)   Biroja darbs: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/583  

12)   Uzkopšanas pakalpojumi: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/584  

13)   Izglītība: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/585     

14)   Lauksaimniecība (lopkopība un augkopība): https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/586     

15)   Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe: https://mps.vas.gov.lv/edu/scorm/material/587