Vietne

Saite

Apraksts

Instagram

https://www.instagram.com/darba_inspekcija/

Informācija par informatīvo kampaņu "Esi drošs, ka darbs ir drošs".

Twitter

https://twitter.com/darbainspekcija

VDI darbība kopumā, informācija par darba tiesībām un darba aizsardzību

Twitter

https://twitter.com/darbaizsardziba

Informācija par darba aizsardzības jautājumiem

Facebook https://www.facebook.com/darbainspekcija VDI darbība kopumā, informācija par darba tiesībām un darba aizsardzību

VDI

http://www.vdi.lv/lv/darba-aizsardziba/nelaimes-gadijumu-karte/

Darbā notikušu nelaimes gadījumu karte, ar notikušā nelaimes gadījuma aprakstu

YouTube

http://www.youtube.com/user/LMVDI

Video materiāli par VDI, darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem

Slideshare

http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija

Prezentācijas par darba attiecībām un darba aizsardzības jautājumiem

Stradavesels

www.stradavesels.lv

Nelaimes gadījumos darbā cietušo stāsti, fotogrāfijas par nedrošām darba vietām, dažādi informatīvie materiāli par darba aizsardzību

 failiem.lv

 http://failiem.lv/u/rfrdhyi

 Iespējas lejupielādēt filmas par darba aizsardzību

Osha Europa

https://osha.europa.eu/lv

Eiropas darba aizsardzības un veselības aizsardzības aģentūras Latvijas kontaktpunkta mājas lapa ar izglītojošiem materiāliem par darba aizsardzības jautājumiem un aktuāliem semināriem

Osha

http://osha.lv/lv/

Informācija par darba un veselības aizsardzību Latvijā

NAPO

http://www.napofilm.net/lv

Informatīvi video materiāli multfilmu veidā, kuru galvenais varonis ir NAPO, kas rāda praktiskus piemērus par drošu un nedrošu darba vidi

LV portāls

http://www.lvportals.lv/saraksts.php?n=3950

LV portāla skaidrojumi par darba tiesībām

LV portāls

http://www.lvportals.lv/saraksts.php?k=e-konsultacijas&n=3950

LV portāla e-konsultācijas darba tiesību jomā ar Valsts darba inspekcijas ekspertu komentāriem

LV portāls

http://www.lvportals.lv/saraksts.php?k=&r=&t=4639&n=

Tematiskā rakstu kopa  "Zini savas darba tiesības" ar plašiem skaidrojumiem par darba tiesībām

Delfi

http://www.delfi.lv/temas/valsts-darba-inspekcija/

Visa aktuālākā informācija par Valsts darba inspekciju, kas tiek publicēta ziņu portālā delfi.lv

RSU DDVVI

http://www.rsu.lv/petnieciba/petniecibas-organizesana/struktura/instituti-un-laboratorijas/darba-drosibas-un-vides-veselibas-instituts

Informatīvi pateriāli par darba aizsardzību un riska faktoriem darba vietā

MASOC

http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=330&Itemid=82&lang=1

Darba aizsardzības pārkāpumi un labās prakses piemēri mašīnbūves un metālapstrādes nozarē

MASOC

http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=334&Itemid=81&lang=1

Informatīvi materiāli par darba aizsardzību

Healthy-workplace

http://www.healthy-workplaces.eu/lv/hw2012

Informācija par darba aizsardzības jautājumiem

Building

http://www.lv.building.lv/news/1-zinas/122124-nedrosu-buvniecibas-objektu-piemeri

Labā un sliktā prakse būvniecības objektos bildēs, ar Valsts darba inspekcijas komentāru

Latforin

http://www.latforin.info/fotogalerija/

Fotoattēli - labās un sliktās prakses piemēri par darba aizsardzības jautājumiem kokapstrādes uzņēmumos

Oiraproject

https://client.oiraproject.eu/

Informācija par riska novērtēšanas procesiem darba vietā