Darba aizsardzības pakalpojumu uzraudzība un kontrole

Sākot ar 2006.gada 1.janvāri, Latvijā ir spēkā normatīvie akti, kas nosaka kārtību un prasības darba aizsardzības pakalpojumu sistēmai. Sistēmas darbībā būtiska loma ir atvēlēta pakalpojumu sniedzējiem – kompetentajām institūcijām un kompetentajiem speciālistiem. Valsts darba inspekcija, īstenojot valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā, ir konstatējusi gadījumus, kad uzņēmumi – darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēji savu darbu ir veikuši nekvalitatīvi vai normatīvajiem aktiem neatbilstoši.

Šajā mājas lapas sadaļā Valsts darba inspekcija informē par VDI amatpersonu piemērotajiem sodiem juridiskajām un fiziskajām personām par nekvalitatīvu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu.

Lai ziņotu par nekvalitatīvu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba vides riska faktoru novērtējumu vai citu darba aizsardzības pakalpojumu, iespējams izmantot e-pasta adresi nekvalitativs@vdi.gov.lv .

Darba aizsardzības pakalpojumu sistēma, kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti.

 

Pielikumi