Nedeklarētā darba platforma.

Lai cīņa ar nereģistrēto nodarbinātību, kas ir visas Eiropas problēma, būtu visaptveroša un efektīva, 2016. gada 9. martā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 2016/344 tika izveidota Eiropas Platforma nereģistrētās nodarbinātības samazināšanai (Platforma). Platformas mērķi ir palīdzēt ES dalībvalstīm cīnīties ar nereģistrēto nodarbinātību, stimulēt un atbalstīt izmaiņas nacionālā līmenī, kā arī veicināt nodarbinātības apstākļu uzlabošanu un nodarbināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Platforma ir veidota kā ES līmeņa forums, kurā kompetentās iestādes no ES dalībvalstīm, kā arī sociālie partneri var apmainīties ar informāciju un labo praksi, mācīties viens no otra, mācīties kopā, attīstīt un uzlabot zināšanas, kā arī iesaistīties ciešākā pārrobežu sadarbībā. Latviju platformā pārstāv Valsts darba inspekcija.
Par platformu vairāk lasīt: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=e