Internetapkalpošanas centrs

Izmantojot zemāk norādās adreses ir iespējams aizpildīt VDI pakalpojumus elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras portālā  www.latvija.lv

Iedzīvotājiem (darba ņēmējiem, lieciniekiem, cietušajiem)

Darba devējiem

Ārstniecības iestādēm, ārstiem, arodārstu komisijai

Sadarbības iestādēm

Zemāk pielikumā e-pakalpojumu lietošanas instrukcijas. Lūdzam pirms lietošanas iepazīties.

Pielikumi