Eiropas Savienības dalībvalstu Darba inspekciju adreses, kuru kompetencē ir darba tiesiskās attiecības

 • Vācija (Germany)

Konsultācijas birojs
BEB Migrācijas, legāla un droša darba  konsultācijas centrs
(BEB in the Counselling Centre for Migration and Good Work)
Adrese: DGB-Haus l Ofiss 315 / 315a / 316
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin
Tel: 030 21240-145 l
Fax: 030 51 30 19 298
E-pasts: beratung-eu@dgb.de
Mājas lapa: www.postedwork.dgb.de
Facebook: http://www.facebook.com/BeratungEU
U2, Stacija: Wittenbergplatz
Autobuss: M46, M19, M19

•     Beļģija (Belgium)

Federālās valsts nodarbinātības, darba un sociālā dialoga dienests
(Federal Public Service of Employment, Labour and Social Dialogue)
Adrese: 1, Ernest Blerostreet, BE-1070 Brussels
Tel.: +32 (2) 233 48 22
E-pasts: info@ employment.belgium.be
Mājas lapa: http://www.employment.belgium.be

 • Bulgārija (Bulgaria)

Galvenā darba inspekcijas izpildaģentūra
(General Labour Inspectorate Executive Agency)
Adrese:3, Kniaz Dondukov Blvd.,BG-1000 Sofia
Tel.: +359 2 8101 747
E-pasts: secr-glsecretar@gli.government.bg
Mājas lapa: http://www.gli.government.bg

 • Čehija (Czech Republic)

Valsts darba inspekcijas birojs
(State Labour Inspection Office (SLIO))
Adrese: Kolářská 451/13, CZ-74601 Opava
Tel.: +420 (553) 696 345
E-pasts: opava@suip.cz
Mājas lapa: http://www.suip.cz/

 • Francija (France)

Nodarbinātības ģenerāldirekcija 
(La Direction Générale du Travail (DGT))
Adrese:DGT- 39-43, Quai André Citroën,FR-75902 PARIS CEDEX 15
Tel.: +33 1 443838 38
Mājas lapa: http://www.travail-solidarite.gouv.fr

SIPSI - tiešsaistes deklarācija par darbinieku norīkošanu darbā (online preliminary declaration concerning the posting of employees): https://www.sipsi.travail.gouv.fr/auth/login

 • Grieķija (Greece)

Darba un sociālās nodrošināšanas ministrija
(Corps of Labour Inspectors(SEPE))
Adrese: 29 Stadion Str,Athens
Tel.: +30 210 3702301
Mājas lapa: http://www.ypergasias.gov.gr/en

 • Igaunija (Estonia)

Darba inspekcija
(Labour Inspectorate)
Adrese: Mӓealuse 2/3, EE-12618, Tallinn
Tel.: +372 640 6000
E-pasts: ti@ti.ee
Mājas lapa: http://www.ti.ee

 • Itālija (Italy)

Itālijas Valsts darba inspekcija

(Italian National Labour Inspectorate)
Mājas lapa: http://www.ispettorato.gov.it

 

 • Kipra (Cyprus)

Darba departaments
(Department of Labour)
Adrese: 54 Gr.Dighenis Ave., Silvex House,CY-1096 Lefkosia
Tel.: +357 22451500
E-pasts: info@die.mlsi.gov.cy
Mājas lapa: http://www.mlsi.gov.cy

 • Lietuva (Lithuania)

Valsts darba inspekcija
(State Labour Inspectorate)
Adrese: 19 Algirdo Str., LT-03607, Vilnius
Tel.: +370 5 265 0193
E-pasts: info@vdi.lt
Mājas lapa: http://www.vdi.lt

 • Luksemburga (Luxembourg)

Darba un kalnrūpniecības inspekcija
Adrese: 3, Rue des Primeurs, LU-2361 Strassen
Tel: +352 247 76100
E-pasts: contact@itm.etat.lu
Mājas lapa: www.itm.lu

 • Nīderlande (The Netherlands)

Darba vides un sociālās drošības inspekcija
(Inspectie SZW (Inspectorate for working conditions and social security)
Adrese:
PO Box 820, NL-3500 AV Utrecht
Tel.: 0800 270 00 000 (bezmaksas Nīderlandē)
Tel.: +31 70 333 44 44 (ārpus Nīderlandes)
E-pasts: inspectieszw@minszw.nl
Mājas lapa: www.inspectieszw.nl
Iesnieguma forma: digital complaint form.

 • Šveice (Switzerland)

Ekonomisko lietu valsts sekretariāts
(State Secretariat for Economic Affairs SECO)
Darba direktorāts
(Labour Directorate)
Holzikofenweg 36
CH-3003 Bern
Tel. +41 58 462 56 56
Fax +41 58 462 27 49
Mājas lapa: http://www.seco.admin.ch/org
http://www.seco.admin.ch/org/01314/index.html?lang=en

 • Horvātija (Croatia)

Darba inspekcija
(Labour Inspectorate)
Petračičeva 4
HR-10 000 Zagreb
Tel. +385 1 3696 400
e-mail: info@mrms.gov.hr
https://mrms.gov.hr/

 • Norvēģija (Norway)

Darba inspekcijas direktorāts
(Directorate of Labour Inspection)
Adrese: Statens Hus, NO-7468,Trondheim
Tel.: +47 73 19 97 00
E-pasts: directoratet@atil.no
Mājas lapa: http://www.arbeidstilsynet.no

 • Polija (Poland)

Valsts darba inspekcija
(National Labour Inspectorate (GIP))
Adrese: 28/30 Barska Street, PL-02315 Warsaw
Tel.: +48 (22) 391 82 15
Fax: +48 (22) 391 82 14
E-pasts: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Mājas lapa: http://www.pip.gov.pl

 • Portugāle (Portugal)

Darba apstākļu pārvalde
(Working Conditions Authority (ACT))
Adrese: Av. Casal Ribeiro 18-A, PT-1000-092
Tel. +351 (21) 330 8700
E-pasts: general@act.gov.pt
Mājas lapa: www.act.gov.pt

 • Rumānija (Romania)

Darba inspekcija
(Inspectia Muncii)
Adrese: Str. Matei Voievod 14, RO-Sect 2 Bucharest
Tel.: +40 (21) 302 70 30
Mājas lapa: http://www.inspectiamuncii.ro

 • Slovākija (Slovakia)

Valsts darba inspekcija
(National Labour Inspectorate)
Adrese: Masarykova 10, SK-040 01, Košice
Tel.: +421 557979902
E-pasts: nip@ip.gov.sk
Mājas lapa: http://www.safework.gov.sk

 • Slovēnija (Slovenia)

Darba inspekcija
(Labour Inspectorate)
Adrese: Štukljeva cesta 44, SI-1000 Ljubjana
Tel.: +386 (1) 280 36 60
E-pasts: gp.irsd@gov.si
Mājas lapa: http://www.id.gov.si

 • Somija (Finland)

Darba un dzimumu līdztiesības  departaments
(Department for Work and Gender Equality)
Adrese: Peltokatu 26, FI-33100 Tampere
Tel. :+358 295 016 001
E-pasts: finnosha@stm.fi
Mājas lapa: http://www.stm.fi

 • Spānija (Spain)

Darba un sociālās aizsardzības (drošības) inspekcija
(ITSS)
Adrese: Agustin de Bethencourt, 4, ES-28071 Madrid
Tel.: +34 (91) 363 11 63
Mājas lapa: https://www.mites.gob.es/itss/web/en/index.html

 • Ungārija (Hungary)

Ungārijas darba inspekcija
(Hungarian Labour Inspectorate)
Adrese: Margit krt. 85, HU-1024 Budapest
Tel.: +361 346 9400
E-past: titkarsag@ommf.gov.hu
Mājas lapa: http://www.ommf.gov.hu

 • Zviedrija (Sweden)

Darba vides pārvalde
(Work Environment Authoriy)
Adrese: Svetsarvӓgen 12, 2 stairs
SE – 17141Solna
Tel.: +46 10 730 9000
E-pasts: av@av.se
Mājas lapa: www.av.se

Citas institūcijas, kuru uzraudzībā ir darba tiesiskās attiecības


•      Apvienotā Karaliste (UK)


Uzņēmējdarbības, inovācijas un prasmju departaments
(Department for Business, Innovation & Skills)
1 Victoria Street
London
SW1H 0ET
Tel.: +44 207 215 5000
E-pasts: enquiries@bis.gsi.gov.uk
www.homeoffice.gov.uk
www.bis.gov.uk

 • Austrija (Austria)

Darba ministrijas sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības nodaļa
(Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection, Section VII)
Adrese: Favoritenstrasse 7, AT-1040 Wien
Tel.: +43 (1) 71 100 630 502
Mājas lapa: www.bmask.gv.at
www.arbeitsinspektion.gv.at

 • Dānija (Denmark)

Darba tirgus un darbinieku salīgšanas Dānijas aģentūra
(The Danish Agency for Labour Market and Recruitment)
Vermundsgade 38

DK-2100 Copenhagen East
Tel.: +45 72 21 74 00
E-pasts: star@star.dk
http://star.dk

 • Īrija (Ireland)

 Darbavietu attiecību komisija
(Workplace Relations Commission)
Information and Customer Service
O’Brien Road
Carlow

R93 E920

Tel: 059 9178990

Lo Call: 1890 80 80 90

09.30 – 13.00, 14.00 – 17.00, Monday to Friday
https://www.workplacerelations.ie/en/

 • Islande (Iceland)

Darba direktorāts
(Ministry of Social Affairs and Housing
Directorate of Labour)
Kringlunni 1
103 Reykjavík
Tel: +(354) 515 4800
Fax: +(354) 511 2520
E-mail: postur@vmst.is
https://www.vinnumalastofnun.is/en
Labklājības ministrija
(Ministry of Welfare)
Hafnarhusinu vid Tryggvagotu
150 ReykjavikTel +(354) 545 8100
Fax +(354) 551 9165
E-mail: postur@vel.is
https://eng.velferdarraduneyti.is/

 • Malta

Darba drošības un veselības pārvalde
(Occupational Health and Safety Authority)
Hal Far Road
Hal Far BBG 3000
Tel: +356 2165 4940
Fax: +356 2220 1802
E-pasts: etc@gov.mt

https://www.ohsa.mt

 

 • Turcija (Turkey)

Darba un sociālās drošības ministrija, Darba inspekcija
(Ministry of Labour and Social Security, Labour Inspection Board)
Adrese: İnönü Bulvari 42, Emek/Ankara Turkey
Tel.: +90 312 212 2176
E-pasts: csgb@csgb.gov.tr
Mājas lapa: http://csgb.gov.tr

 • Vācija (Germany)

Rietumu federālā finanšu ministrija
Bundesfinanzdirektion West
Adrese: Wörthstrasse 1-3, 50668 Köln
Tel: +49 (221) 22255-0
Mājas lapa: www.zoll.de

Vispārīgas izziņas par muitas likumdošanu un nelegālās nodarbinātības uzraudzību

(General enquiries on customs legislation and illicit employment monitoring)

Centrālā informācijas nodaļa

(Central Information Unit)
Monday to Friday from 08:00 to 17:00
Tel.: +49 351 44834-530
E-mail: enquiries.english@zoll.de
Fax: +49 351 44834-590

Pasta adrese:

(postal address:)
Generalzolldirektion Zentrale Auskunft
Postfach 10 07 61
01077 Dresden