Esi drošs, ka darbs ir drošs!
Atbalsts darba devējiem darba aizsardzības jautājumos
VDI - Vebinārs

 Kāds ir ieguvums?

1. Konsultācijas un palīdzību dokumentācijas izstrādē:

·       Darba vides risku novērtēšana;

·       Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;

·       Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide.

2. Iespēju veikt laboratoriskos mērījumus 500 eiro apmērā.

3. Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.

līnija

Kurš var pieteikties?

Ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, kurā strādā līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē. Piemēram, lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, kokapstrādē, būvniecībā, transporta un citās nozarēs.

- Iepazīsties ar visām 39 bīstamajām nozarēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 99

- Uzzini, kā tiek noteikta uzņēmuma kategorija: Uzņēmuma kategorijas

līnija

Nosacījumi atbalsta saņemšanai

1. Konsultācijas un palīdzību dokumentācijas izstrādē

Šis atbalsts tiek piešķirts, ja uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns.

2. Laboratoriskie mērījumi 500 eiro apmērā.

Uzņēmumi, kuriem piešķirts atbalsts konsultācijām, var pieteikties arī atbalsta (līdz 500 eiro) saņemšanai laboratorisko mērījumu veikšanai, ja šādu nepieciešamību konstatēs eksperti.

3. Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.

- Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma*

·       Ilgums: 60 stundas

·       Darbinieku skaits uzņēmumā līdz 10;

·       Programmas dalībniekam jābūt ieguvušam vismaz pamatizglītību.

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā konkrētā nozarē* 

·       Ilgums: 40 stundas

·       Darbinieku skaits uzņēmumā līdz 10;

·       Darbinieks apguvis pamatlīmeņa zināšanu programmu 60 stundu apmērā.

Uzticības personu apmācības darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanās**

·       Ilgums: 40 stundas

·       Uz apmācībām deleģētais darbinieks ir ievēlēts par uzņēmuma uzticības personu.

* Šo atbalstu var saņemt, ja uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām ir veikts darba vides riska novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns, vai attiecībā uz uzņēmumu VDI pieņēmusi lēmumu par atbalsta “Konsultācijas darba devējiem” piešķiršanu. 

** Šo atbalstu var saņemt, ja uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām ir veikts darba vides riska novērtējums, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns un izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūru atbilstoši Darba aizsardzības likuma 9.panta prasībām.

līnija

Kā pieteikties atbalstam?

1. Izdrukā un aizpildi pieteikumu

2. Pieteikumam pievieno aizpildītu MK noteikumu Nr. 776 1. un/vai 2. pielikumu atbilstoši mazās (sīkās) un vidējās komercdarbības statusam

3. Iesniedz pieteikumu un pielikumu:

  • klātienē - Kr.Valdemāra ielā 17-17, Rīgā;
  • pa pastu, nosūtot uz adresi Kr.Valdemāra iela 17-17, Rīga, LV-1010;
  • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv.
VDI Apmācība - pieteikums
līnija

Cik ilgā laikā tiek pieņemts lēmums?

Pēc pieteikuma apstiprināšanas veic uzņēmumā pirmspārbaudi (atbalstam “Konsultācijas darba devējiem” un “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības”) atbalsta apjoma noteikšanai.

Viena mēneša laikā Valsts darba inspekcijas apstiprināta komisija izskatīs pieteikumu un pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. Atsevišķos gadījumos lēmuma pieņemšana var ilgt līdz 4 mēnešiem.

līnija

Cik ilgi turpināsies pieteikumu pieņemšana? 

Uzņēmumu pieteikumu pieņemšana ESF projekta atbalsta saņemšanai tika uzsākta 2017. gada 31. oktobrī un turpināsies līdz 2023. gada 31. janvārim.

ESF projekta de minimis atbalsts tiek piešķirts praktiskai palīdzībai darba aizsardzības jomā – konsultācijas un palīdzība dokumentācijas izstādē (darba vides risku novērtēšana, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde, darba aizsardzības organizatorisko struktūras izveide), iespēja veikt laboratoriskos mērījumus līdz 500 eiro apmērā, kā arī piedalīties darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībās.

Līdz 2023. gada 31. decembrim ESF projekta atbalstu būs saņēmuši 900 uzņēmumi bīstamajās nozarēs. ESF projekta atbalsts uzņēmumiem tiek segts pilnā apmērā no ESF projekta un valsts budžeta finansējuma līdzekļiem.

Kontaktinformācija:

Rakstot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv vai zvanot pa tālr: +371 27891465, +371 25725168  un +371 25702127.

līnija

attēls

Pielikumi