VDI īpašu vērību pievērš tam, lai tās veikta uzraudzība un kontrole būtu efektīva, klientorientēta un motivējoša ievērot normatīvo aktu prasības. Tāpēc mēs izmantojam nepārtrauktu atgriezenisko saiti ar klientiem kā daļu no mūsu darbības novērtēšanas sistēmas. Aicinām Jūs izteikt savu viedokli par VDI darbību, apkalpošanas kultūru un pakalpojumu kvalitāti. Tas būtiski palīdzes mums pilnveidot esošās un attīstīt inovatīvās darba metodes, kā arī sasniegt uz mērķi vērsto izaugsmi. Paldies, ka esat gatavs paust savu vērtējumu. Aptauja ir anonīma. Iegūtos datus izmantosim apkopotā veidā, lai apzinātu klientu vajadzības un rīkotos pēc iespējas produktīvāk.

Klientu aptaujas anketa par Valsts darba inspekcijas sniegto konsultāciju
​​​​​​​