Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  26.04.2024.
  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.12.2020.
  Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)    Projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.09.2020.
  Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā Valsts darba inspekcija, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.09.2012.
  Labklājības ministrija sadarbībā ar pārvaldībā esošajām iestādēm, tajā skaitā Valsts darba inspekciju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros labklājības nozares informācijas sistēmu un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.09.2009.
  Valsts darba inspekcija (turpmāk - VDI) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) atbalstu, periodā no 2009. līdz 2014.gadam īstenoja projektu “VDI informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” (Nr.3DP/3.2.2.1.1…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.09.2009.
  Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm un sadarbības partneriem, tajā skaitā Valsts darba inspekciju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros valsts sociālās politikas monitoringa…
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.09.2007.