Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  10.12.2020.
  Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos. Projekta uzdevums …
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.09.2020.
  Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā Valsts darba inspekcija, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.09.2012.
  Labklājības ministrija sadarbībā ar pārvaldībā esošajām iestādēm, tajā skaitā Valsts darba inspekciju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros labklājības nozares informācijas sistēmu un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.09.2009.
  Valsts darba inspekcija (turpmāk - VDI) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) atbalstu, periodā no 2009. līdz 2014.gadam īstenoja projektu “VDI informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” (Nr.3DP/3.2.2.1.1…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.09.2009.
  Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm un sadarbības partneriem, tajā skaitā Valsts darba inspekciju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros valsts sociālās politikas monitoringa…
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.09.2007.