Publikācijas datums:
LM VDI 2018/18
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
5541.34
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
Līguma termiņš
27.11.2018.-26.11.2019.
Rezultātu publicēšanas datums
22.10.2018.

Valsts darba inspekcijas noslēgto Publisko iepirkumu līgumu saraksts