OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai

IZVĒLIES SAVU NOZARI UN SĀC LIETOT

RĪKS BIROJIEM

RĪKS ATTĀLINĀTAJAM DARBAM

RĪKS VEIKALIEM

RĪKS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

RĪKS LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM

RĪKS UZKOPŠANAS DARBIEM

RĪKS SABIEDRISKAJAI ĒDINĀŠANAI

RĪKS VIESNĪCĀM UN VIESU MĀJĀM

RĪKS SKAISTUMKOPŠANAI

RĪKS AUTOMOBIĻU APKOPEI UN REMONTAM

RĪKS BŪVDARBIEM (darbiem telpās)

RĪKS BŪVDARBIEM (zemes darbi)

RĪKS BŪVDARBIEM (darbiem ārpus telpām)

RĪKS AUTOTRANSPORTAM

RĪKS ĀRSTU PRAKSĒM

RĪKS APTIEKĀM 

RĪKS MEŽIZSTRĀDEI

RĪKS SPORTA CENTRIEM

RĪKS KOKAPSTRĀDEI

RĪKS TAKSOMETRU VADĪTĀJIEM

RĪKS PĀRTIKAS RAŽOŠANAI

RĪKS METĀLAPSTRĀDEI

RĪKS APĢĒRBU RAŽOŠANAI

RĪKS SOCIĀLAJAI APRŪPEI

RĪKS POLIGRĀFIJAI

RĪKS VESELĪBAS APRŪPEI

 

 

VIDEO par OiRA rīku
VIDEO NAPO vērtē riskus ar OiRA

 

OiRA - vienkārši bezmaksas rīki vienkāršam darba vides risku novērtēšanas procesam 

Darba vides riska novērtēšana katram darba devējam ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. Lai darba devēji vieglāk varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru izstrādājusi interneta vietnē bāzētus rīkus OiRA, kas pielāgoti džādu nozaru vajadzībām. 2023.gadā OiRA rīki Latvijā svinēja 10 gadu jubileju, bet 2024.gada sākumā ar to palīdzību bija veikti vairāk kā 13000 novērtējumi.

Kam paredzēta OiRA?

Šis rīks ir paredzēts, lai darba devējs bez īpašām priekšzināšanām darba aizsardzībā varētu atpazīt savā darba vietā esošos darba vides faktorus un novērtēt, cik liels ir risks, ka nodarbinātie cietīs vai saslims darba vietā. Ar rīka palīdzību iespējams noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavot nepieciešamo dokumentāciju (darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumu plānu).

Kāds ir OIRA priekšrocības?

OiRA rīku izmantošana sniedz šādas priekšrocības:

 • izmantojami pilnīgi bez maksas (šodien un vienmēr nākotnē);
 • pieejami tiešsaistē (lietojiet rīku, ja vien ir pieejams internets);
 • pieejama mobilā lietojumprogramma (lietojiet rīku arī no planšetēm un mobilajiem telefoniem).

Cik sarežģīta ir OIRA? Vai nepieciešams reģistrēties?

Lai izmantotu rīku nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas un prasmes – ja protat lietot sociālos tīklus, piemēram, draugiem.lv, Twitter, Facebook, problēmu nebūs. Rīku iespējams izmēģināt bez reģistrēšanās, taču tad nebūs iespējams sagatavot atskaites. Pilnībā visas iespējas, ko sniedz OiRA, var novērtēt, tikai reģistrējoties. Lai reģistrētos, ir vajadzīga tikai derīga e-pasta adrese un paša izdomāta parole.

Kas ir nepieciešams, lai lietotu OiRA?

 • aprīkojums (dators, viedtālrunis vai planšete);
 • internets;
 • derīga e-pasta adrese;
 • laiks.

Kādi rīki šobrīd ir pieejami latviešu valodā?

Šobrīd latviešu valodā ir izstrādāti divdesmit seši rīki – darbam birojā, attālinātajam darbam, darbam izglītības iestādēm, veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem, uzkopšanas darbiem, sabiedriskajai ēdināšanai, viesnīcām un viesu mājām, skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem, kas veic automobiļu apkopes un remontu, būvdarbu veicējiem (atsevišķs rīks darbiem telpās, atsevišķs rīks darbiem ārpus telpām un atsevišķs rīks zemes darbiem), autotransportam, ārstu praksēm, aptiekām, mežizstrādes uzņēmumiem, sporta centriem (sporta klubiem, fitnesa zālēm utt.), kokapstrādes uzņēmumiem, taksometru vadītājiem, pārtiku ražojošiem uzņēmumiem, metālapstrādes uzņēmumiem, apģērbu ražošanas uzņēmumiem, sociālās aprūpes iestādēm, poligrāfijas uzņēmumiem un veselības aprūpes iestādēm. 

Kā  darbojas OIRA? 

Riska novērtēšanu ar OiRA veic vairākos posmos.

 • Sagatavošanās: OiRA ļauj uzņēmumiem pielāgot riska novērtējumus to specifikai ar dažu vienkāršu jautājumu palīdzību (piemēram, struktūrvienību skaitu, izlaist tos darba vides riskus, kas saistīti ar specifisku darbu veikšanu, ko neveic pats uzņēmums (piemēram logu mazgāšana).
 • Risku identifikācija un novērtēšana: OiRA ļauj apzināt to, kas darbā var radīt kaitējumu, un noteikt, kādas personas var tikt pakļautas kaitējumam, cik liels ir risks, līdz ar to noteikt arī identificēto risku prioritātes. Vēlāk prioritāšu noteikšana palīdz izlemt, kādi pasākumi jāīsteno vispirms.
 • Rīcības plāna izstrāde:  OiRA palīdz atlasīt veicamos darba aizsardzības pasākumus un izstrādāt rīcības plānu. Iespējams izmantot gan pasākumus, kas jau ir iekļauti rīkā, gan pievienot specifiskus papildus pasākumus.
 • Dokumentu sagatavošana: OiRA sagatavo (automātiski ģenerē) četru veidu dokumentus,  kurus var izdrukāt un/vai lejupielādēt, kas ļauj saglabāt riska novērtēšanas procesa rezultātus.

Praktiska prezentācija par reģistrēšanos un rīka lietošanu: https://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija/bezmaksas-interaktvais-darba-vides-riska-novrtanas-rks-oira

Kāda informācija ir iekļauta OIRA?

Rīkā ir iekļauta nozarei specifiska skaidrojoša informācija, saites uz normatīvajiem aktiem, papildus informatīviem materiāliem, video no semināriem par darba vidi konkrētajā nozarē, saites uz plakātiem, interaktīviem rīkiem u.c. praktisku informāciju. OiRA rīkā viss par darba vidi konkrētajā nozarē ir atrodams vienuviet.

 Kā pārvērtēt riskus pēc gada?

Lai izmantotu esošos datus, nepieciešams ieiet rīkā ar to pašu lietotājvārdu un paroli, pārskatīt iepriekšējā gadā veikto vērtējumu (piemēram, atzīmēt, kurus riska faktorus esat novērsuši, izdzēst veiktos pasākumus) un no jauna sagatavot (ģenerēt) dokumentus. Tas aizņems ne vairāk stundu laika!

Vai OiRA rīku lieto Eiropā?  

Jā, katra Eiropas Savienības dalībvalsts pati izlemj, vai piedalīties šajā projektā. Par situāciju Eiropā var vairāk lasīt projekta mājaslapā

 Kas uztur OiRA rīku saturu Latvijā?

Sākotnēji katra rīka saturu izstrādā vecākie darba aizsardzības speciālisti, bet pēc publicēšanas saturu uztur Valsts darba inspekcija (piemēram, aktualizē normatīvo aktu prasības, ievieto saites uz jauniem skaidrojošajiem materiāliem). Jums nav jāsatraucas par neaktuāliem normatīvajiem aktiem savā novērtējumā. Nākamajā gadā informācija, kas būs nomainīta OIRA rīkā, automātiski nomainīsies arī Jūsu vērtējumā.

Vai OiRA rīks atbrīvo darba devēju no atbildības?

Nē, neviena konkrēta rīka izmantošana neatbrīvo darba devēju no atbildības par darba vides uzraudzības organizēšanu un preventīvo pasākumu veikšanu. Saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu un nodrošināt tās darbību uzņēmumā. Rīks var tikai palīdzēt daļā šo pienākumu – darba vides riska novērtēšanā un pasākumu plāna sagatavošanā. Ja rīkā būs ievadīta nepatiesa vai nepilnīga informācija, vai netiks īstenoti identificētie pasākumi, tad savu pienākumu normatīvo aktu priekšā darba devējs nebūs izpildījis.

Cik sena ir OIRA?

OiRA programmatūru Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra izstrādāja 2009. gadā, par pamatu ir izmantojot Nīderlandes riska novērtēšanas rīku RI&E. 2015.gadā OIRA tika uzlabota, padarot to vienkāršāku un draudzīgāku lietotājiem.

Vai Valsts darba inspekcija var piekļūt OiRA datiem?

Nē,

Datu uzglabāšanu nodrošina Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Valsts darba inspekcijai nav piekļuves datiem, kas ievadīti OIRA rīkā. Šiem datiem iespējams piekļūt tikai ar lietotāju izveidotajiem lietotājvārdiem (e-pasta adresēm) un parolēm. Gadījumā, ja parole ir aizmirsta / nozaudēta, to var pieprasīt no jaunā un tā tiks nosūtītā uz konkrētā lietotāja norādīto e-pasta adresi. Valsts darba inspekcijai, ja tā ieradīsies pārbaudīt uzņēmumu, jūs uzrādīsiet izveidotos dokumentus tieši tāpat kā jebkuru cita veida darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumu plānu.

 Vai iespējams organizēt praktiskas apmācības darbam ar OIRA?

Valsts darba inspekcija piedāvā arī rīkot seminārus – praktisku apmācību datorklasē, kuru laikā būs iespējams ekspertu vadībā apgūt praktiskas iemaņas. Lai organizētu semināru, lūdzu, sazināties ar OiRA kontaktpersonu Latvijā (skatīt zemāk). Periodiski tiek organizēti arī bezmaksas publiskie semināri. Sīkāk skatīt: http://stradavesels.lv/kalendars/

 Kas ir OIRA kontaktpersona Latvijā?

Linda Matisāne

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja
Kr.Valdemāra 38k-1, Rīga
LV-1010
Tālr.:+371 67021721
Mob.t.: +371 26482297
epasts: Linda.Matisane@vdi.gov.lv
@darbaizsardziba