Starptautiskā Darba inspekcijas asociācija (International Association of Labour Inspection) ir izveidota 1972. gadā. Starptautiskā Darba inspekcijas asociācija apvieno vairāk, kā 100 valstu Darba inspekciju un tās darbu regulē Statūti. 1978. gadā Starptautiskā Darba organizācija piešķīra Starptautiskajai Darba inspekcijas asociācijai statusu "Nevalstiskā starptautiskā konsultatīvā organizācija". Valsts darba inspekcija ir tās biedrs kopš 1994. gada. Dalībniekiem ir jāmaksā biedru nauda, kas saskaņota ar Starptautisko Darba inspekcijas asociāciju.

Starptautiskās Darba inspekcijas asociācijas administratīvie orgāni ir:

  • ģenerālā asambleja, kuru veido nacionālās delegācijas, katrā delegācijā ir viens nozīmēts pārstāvis no katras organizācijas. Ģenerālās asamblejas kārtējās sanāksmes notiek reizi trīs gados tās kongresa laikā, kurā tiek pieņemta trīsgadu programma; 
  • izpildkomiteja atbild par Starptautiskās Darba inspekcijas asociācijas administrēšanu. Izpildkomitejas locekļus ievēla Ģenerālā asambleja uz trim gadiem un viņus var ievēlēt atkārtoti. Izpildkomiteju veido: prezidents, astoņi viceprezidenti (divi viceprezidenti veic ģenerālsekretāra funkcijas un kasiera funkcijas). Starptautiskās Darba inspekcijas asociācijas amatpersonas (prezidentu, ģenerālsekretāru un kasieri) ievēla no Izpildkomitejas locekļu vidus. Izpildkomiteja parasti sanāk vismaz reizi gadā Starptautiskās Darba inspekcijas asociācijas atrašanās vietā vai pilsētā, kura ir vispiemērotākā apspriežamās problēmas izpētei;
  • ģenerālsekretariāts ir Starptautiskās Darba inspekcijas asociācijas tehniskā un administratīvā institūcija; tā funkcijas tiek īstenotas saskaņā ar Izpildkomitejas norādījumiem;
  • reģionālie delegāti sadarbībā ar Izpildkomiteju un ar ģenerālsekretariāta tehnisko palīdzību palīdz organizēt reģionālos un starpreģionālos pasākumus.

Starptautiskās Darba inspekcijas asociācijas mērķi:

  • veicināt profesionalitāti visos Darba inspekcijas aspektos, lai palielinātu tās ietekmi un efektivitāti;
  • organizēt starptautiskās un reģionālās konferences un pasākumus, kuros dalībnieki var apmainīties ar idejām un pieredzi par to, kā vislabāk veicināt darba aizsardzības likumdošanas prasību un labas prakses ievērošanu;
  • sniegt informāciju biedriem par profesionāliem jautājumiem, izmantojot tās vietni, biļetenus, ziņojumus un citas publikācijas;
  • veicināt ciešāku sadarbību starp tās biedriem, izmantojot reģionālos tīklus un aktivitātes.

Starptautiskā Darba inspekcijas asociācija rīko konferences visā pasaulē, un pēdējos gados tā ir sponsorējusi pasākumus Kostarikā, Bulgārijā, Īrijā, Ķīnā - Makao, Maurīcijā, Ženēvā, Gajānā, Vācijā, Ķīnā, bieži kopā ar uzņēmējvalstīm un Starptautisko darba organizāciju.

Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Starptautisko Darba inspekcijas asociāciju un tās finansiālo atbalstu organizēja starptautiskās konferences Eiropas Sociālā fonda ietvaros Rīgā 2006. gadā - "Integrēta darba aizsardzības sistēma un sociālais dialogs”, 2008. gadā - "Darba inspekcijas loma Eiropas un nacionālo stratēģiju ieviešanā” un 2010. gadā - „Darba drošības uzturēšana krīzes laikā”. 2010. gada konferencē piedalījās tā laika Asociācijas prezidente Mišele Patersone (Michele Paterson), Dienvidaustrālijas Darba inspekcijas direktore. M.Patersone pozitīvi novērtēja VDI ieguldījumu Asociācijas darbā Baltijas reģionā.

2017. gada 11. - 12. oktobrī ESF projekta ietvaros notika starptautiskā konference „Ikviens nelaimes gadījums darbā ir par daudz”, kurā piedalījās Starptautiskās Darba inspekcijas asociācijas prezidents Kevins Maijers (Kevin Myers) un ar prezentāciju uzstājās viceprezidents Bernhards Brukners (Bernhard Brűckner) “Darba inspekcijas stiprā puse - 10 gadu laikā gūtā pieredze, nākotnes izaicinājumi “.


Sīkāku informāciju par Starptautiskās Darba inspekcijas asociācijas darbu var iegūt tās mājas lapā: http://www.iali-aiit.org.