Pārkāpumi darba aizsardzības jomā

Šajā sadaļā tiek ievietota informācija par Valsts darba inspekcijas amatpersonu piemērotajiem administratīvajiem sodiem juridiskajām un fiziskajāma personām par darba aizsardzības pārkāpumiem"

 "Informācija par Valsts darba inspekcijas amatpersonu piemērotajiem sodiem juridiskajām un fiziskajām personām par nekvalitatīvu vai  normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu informācija ir pieejama šeit

Pielikumi