IEPIRKUMI

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu no 2019. gada 1. janvāra informāciju par Valsts darba inspekcijas publiskajiem iepirkumiem, to dokumentāciju, informāciju par noslēgtajiem līgumiem, iepirkumu plānu, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju ievieto Elektronisko iepirkumu sistēmas vietnē

 

Ar izmaiņām un papildinājumiem Valsts darba inspekcijas publisko iepirkumu dokumentācijā iespējams iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmas vietnē . Iepirkumu procedūru uzraudzību, metodiskā atbalsta sniegšanu iepirkuma procedūru organizēšanā, kā arī statistikas informācijas apkopošanu un analīzi veic Iepirkumu uzraudzības birojs.

 

PUBLISKO IEPIRKUMU UN LĪGUMU ARHĪVS                                         

Sadaļā ievietota informācija par Valsts darba inspekcijas līdz 2018. gada 31. decembrim noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

VDI Publisko iepirkumu līgumu arhīvs

 

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU NOMAS ATLASE

Valsts darba inspekcijas telpu nomas sludinājumi

 

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU NOMAS ATLASES ARHĪVS

Sadaļā ievietota informācija par Valsts darba inspekcijas nomātajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par nekustamajiem īpašumiem, kurus paredzēts nomāt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.