* Precīzas uzņēmuma adreses un nosaukuma nenorādīšanas gadījumā Valsts darba inspekcija patur tiesības ziņojumu atstāt bez izskatīšanas.

Pielikumi