Publikācijas datums:
LM VDI 2018/11_ESF-1
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
195000
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Baltic Communication Partners"
Līguma termiņš
29.11.2018.- 28.11.2019.
Rezultātu publicēšanas datums
20.12.2018.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi Sabiedrības izglītošanas un izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana