Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru ir izveidojusi Eiropas Savienība, lai nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību.

Kontaktpunkta darbību Latvijā nodrošina Valsts darba inspekcija, savukārt informācijas apriti organizē Informācijas padome, kurā ietilpst darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības jomās kompetenti pārstāvji no Labklājības ministrijasValsts darba inspekcijasLatvijas Brīvo arodbiedrību savienībasLatvijas Darba devēju konfederācijas, kā arī Darba drošības un vides veselības institūtā.

Informācijas padomes locekļi:

  • Linda Matisāne - Informācijas padomes vadītāja, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja;
  • Sandra Zariņa - VDI Darba aizsardzības nodaļas vadītāja;
  • Jolanta Geduša – LM Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente;
  • Ilona Kiukucāne – LDDK Politikas plānošanas dokumentu eksperte;
  • Ziedonis Antapsons – LBAS speciālists darba aizsardzības jautājumos;
  • Ivars Vanadziņš – RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors;
  • Tatjana Zabarovska - Informācijas padomes tehniskā sekretāre, VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vecākā eksperte.