Statuss:
Noslēdzies
bilde

Valsts darba inspekcija (turpmāk - VDI) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) atbalstu, periodā no 2009. līdz 2014.gadam īstenoja projektu “VDI informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/011).

ERAF projekta gaitā tika uzlabota VDI integrētā informācijas sistēmaizveidota tās sasaiste ar sadarbības partneru - citu valsts pārvaldes institūciju reģistriem un informācijas sistēmām, kā arī izstrādāti 16 e-pakalpojumi. 

2014.gada novembrī projekts tika pabeigts un produkcijas vidē ieviesti  šādi VDI e-pakalpojumi: 

 • Iesniegums VDI un VDI atbildes saņemšana;

 • VDI amatpersonas lēmuma apstrīdēšana;

 • VDI izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana;

 • Darba devēja paziņojums par novērstajiem pārkāpumiem;

 • Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem VDI kompetences jomā;

 • VDI atļauja bērnu nodarbināšanai;

 • Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem;

 • Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;

 • Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta/atzinuma par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana;

 • VDI sastādītā izmeklēšanas akta/atzinuma par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana;

 • Paziņojums par kriminālprocesa ierosināšanu, ierosināšanas atteikumu vai izbeigšanu;

 • Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana;

 • Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā;

 • Darba vietas higiēniskais raksturojums;

 • Ziņojums par arodslimības gadījumu;

 • Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā. 

Izstrādātie e-pakalpojumi pieejami portālā www.latvija.lv  un VDI mājas lapā, sadaļā “Internetapkalpošanas centrs”, kurā ievietots links uz portālu.

Projekta rezultātā veiktā pakalpojumu elektronizācija būtiski vairos VDI darbības efektivitāti, veicinās un uzlabos sadarbību ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm, samazinās darbinieku noslodzi un administratīvo slogu klientiem.

Tādējādi tiek taupīts klientu laiks un piedāvātas papildu ērtības pakalpojumu izmantošanā, savukārt VDI tā ir iespēja samazināt pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas.

Sistēmas pilnveidošanu un e-pakalpojumu izveidi, kā arī projekta realizācijas uzraudzību nodrošināja konkursa kārtībā piesaistīti uzņēmumi – SIA Corporate Solutions (uzraudzība un konsultācijas) un A/S „Exigen Services Latvia” (sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu izstrāde).

 Projekta kopējais finansējums ir EUR 918 228,82, tai skaitā Eiropas Reģionālā fonda finansējums 100%.

 

Ar cieņu,

Monika Kalniņa

VDI ERAF projekta vadītāja

Kr. Valdemāra 38 k-1,

Tālr.: 67021748; Mob.tālr.:26566503

Monika.Kalnina@vdi.gov.lv