Publikācijas datums:
LM VDI 2017/12_ESF
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
3140.49
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs
Līguma termiņš
21.02.2018.-
līdz
saistību pilnīgai izpildei
Rezultātu publicēšanas datums
15.01.2018.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi