Publikācijas datums:
LM VDI 2017/13_ESF
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
10330.57
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Ķemers Business and Law Company”
Līguma termiņš
28.02.2018.-
līdz saistību pilnīgai izpildei

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi