Publikācijas datums:
LM VDI 2017/13_ESF-2
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
10330.57
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “LATCONSUL”
Līguma termiņš
27.02.2018.-
līdz saistību pilnīgai izpildei
Rezultātu publicēšanas datums
15.01.2018.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi Valsts darba inspekcijas amatpersonu un darbinieku apmācības moduļa B jaunu tēmu izstrāde un esošo aktualizācija, to īstenošana (Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu lietošana)