Valsts darba inspekcijas 2024. gada budžets


Izdevumi Valsts darba inspekcijas pamatfunkciju īstenošanai 2024.gadā plānoti 4,18 milj. euro apmērā, no tiem atlīdzībai 3,70 milj. euro, precēm un pakalpojumiem – 0,46 milj. euro (galvenokārt, telpu uzturēšanas izdevumiem, sakaru pakalpojumiem, transportlīdzekļu uzturēšanai, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un degvielas iegādei), kapitālajām iegādēm - 0,02 milj. euro.

Labklājības nozares 2024. gada budžets skatāms Labklājības ministrijas mājaslapā

Valsts darba inspekcijas Valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes

 

Valsts darba inspekcijas 2023. gada budžets

Izdevumi Valsts darba inspekcijas pamatfunkciju īstenošanai 2023.gadā plānoti 4,17 milj. euro apmērā, no tiem atlīdzībai 3,66 milj. euro, precēm un pakalpojumiem – 0,49 milj. euro (galvenokārt, telpu uzturēšanas izdevumiem, sakaru pakalpojumiem, transportlīdzekļu uzturēšanai, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un degvielas iegādei), kapitālajām iegādēm - 0,02 milj. euro.

Labklājības nozares 2023. gada budžets apskatāms Labklājības ministrijas mājas lapā

Valsts darba inspekcijas Valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes

Valsts darba inspekcijas 2022.gada budžets

Izdevumi Valsts darba inspekcijas pamatfunkciju īstenošanai 2022.gadā plānoti 3,79 milj. euro apmērā, no tiem atlīdzībai 3,33 milj. euro, precēm un pakalpojumiem – 0,44 milj. euro (galvenokārt, telpu uzturēšanas izdevumiem, sakaru pakalpojumiem, transportlīdzekļu uzturēšanai, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un degvielas iegādei), kapitālajām iegādēm - 0,02 milj. euro.

Labklājības nozares 2022.gada budžets apskatāms Labklājības ministrijas mājas lapā

Valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes

Valsts darba inspekcijas 2021.gada budžets

Izdevumi Valsts darba inspekcijas pamatfunkciju īstenošanai 2021.gadā plānoti 3,65 milj. euro apmērā, no tiem atlīdzībai 3,32 milj. euro, precēm un pakalpojumiem – 0,43 milj. euro (galvenokārt, telpu uzturēšanas izdevumiem, sakaru pakalpojumiem, transportlīdzekļu uzturēšanai, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un degvielas iegādei), kapitālajām iegādēm - 0,02 milj. euro.

Valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes

Labklājības nozares 2021.gada budžets apskatāms Labklājības ministrijas mājas lapā

Valsts darba inspekcijas 2020. gada budžets

Izdevumi Valsts darba inspekcijas pamatfunkciju īstenošanai 2020.gadā plānoti 3,24 milj. euro apmērā, no tiem atlīdzībai 2,79 milj. euro, precēm un pakalpojumiem – 0,43 milj. euro (galvenokārt telpu uzturēšanas izdevumiem (telpu noma, komunālie pakalpojumi, telpu uzkopšana), sakaru pakalpojumiem, transportlīdzekļu uzturēšanai un degvielas iegādei, datortehnikas, biroja preču iegādei), kapitālajām iegādēm - 0,02 milj. euro.