VDI sadarbības līgumi/vienošanās ar nevalstiskajām organizācijām

Nr.p.k.

Sadarbības partneris

Līguma priekšmets

Noslēgšanas datums

Darbības laiks

Sadarbības līgums /Vienošanās

1.

Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība

Informācijas apmaiņa, konsultēšana un godīgas, tiesiskas darba vides veicināšanu un attīstību

5.11.2019.

Uz nenoteikto laiku

Vienošanās

2.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Informācijas apmaiņa par pārkāpumiem un konsultēšana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā

4.04.2019.

Uz nenoteikto laiku

Vienošanās

3.

Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība

Uzlabot komunikāciju starp vadošiem nozares pārstāvjiem, stiprināt kvalitātes radītājus darba aizsardzības pakalpojumu sfērā

21.01.2015.

Uz nenoteikto laiku

Sadarbības līgums

4.

Drošības nozares kompāniju asociācija

Sadarbība darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības vides sakārtošanā apsardzes pakalpojumu nozarē

16.12.2013.

Uz nenoteikto laiku

Sadarbības līgums

5.

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija

Sadarbība informācijas apmaiņas jomā un savstarpējo konsultāciju (apmācību) ar mērķi paaugstināt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu nozarē. 

24.04.2012.

Uz nenoteikto laiku

Sadarbības līgums

6.

Tehnisko ekspertu asociācija

Savu resursu, kompetences un pilnvaru robežās apņemas veikt savā rīcībā esošās informācijas apmaiņu bīstamo iekārtu, darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomās

30.06.2011.

Uz nenoteikto laiku

Sadarbības līgums

7.

Latvijas Celtnieku arodbiedrība

Sadarbība informācijas apmaiņas jomā un savstarpējo konstultāciju sniegšanā ar mērķi samazināt nereģistrēto nodarbinātību, uzlabot darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus sakārtošanu nozarē

01.12.2010.

Uz nenoteikto laiku

Sadarbības līgums

8.

Biedrība “Būvniecības attīstības Stratēģiskā Partnerība”

Sadarbība informācijas apmaiņas jomā un savstarpējo konstultāciju sniegšanā ar mērķi samazināt nereģistrēto nodarbinātību, uzlabot darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus sakārtošanu nozarē

24.11.2010.

Uz nenoteikto laiku

Sadarbības līgums

9.

Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija

Sadarbība informācijas apmaiņas jomā un savstarpējo konstultāciju sniegšanā ar mērķi samazināt nereģistrēto nodarbinātību, uzlabot darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus sakārtošanu nozarē

30.03.2010.

Uz nenoteikto laiku

Sadarbības līgums

10.

Latvijas Drošības biznesa asociācia

Informācijas apmaiņa un sadarbība darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības vides sakārtošanā apsardzes pakalpojumu nozarē

28.01.2010.

Uz nenoteikto laiku

Sadarbības līgums

11.

Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija

Sadarbība darba aizsardzības jautājumu uzlabošanā republikas mazos un vidējos kokapstrādes uzņēmumos un bīstamo iekārtu ekspluatācijas jautājumu risināšanu

28.04.2003.

Uz nenoteikto laiku

Vienošanās