Publikācijas datums:
LM VDI 2018/3_ESF
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
413223.13
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
Rīgas Stradiņa universitāte
Līguma termiņš
02.08.2018.-
01.08.2022.
Rezultātu publicēšanas datums
03.04.2018.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi