25.08.2009. gada MK noteikumu Nr.950 (stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī) „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 58.p. nosaka, ka „darba devējs nodrošina, ka par nelaimes gadījumu, kad cietušajam iestājušies smagi vai iespējami smagi  veselības traucējumi vai iestājusies cietušā nāve, nekavējoties  telefoniski, rakstiski vai elektroniski tiek paziņots policijai un inspekcijai, norādot nelaimes gadījumā cietušā vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu un amatu vai profesiju, darba devēju, kura nodarbinātais cietis nelaimes gadījumā, adresi, kur nelaimes gadījums noticis, un laiku, kad nelaimes gadījums noticis, sniedzot īsu notikušā aprakstu, kā arī norādot kontaktpersonu un tālruni.”

Darba laikā ( no plkst.  8:30 līdz plkst. 17:00) informāciju  par notikušo nelaimes gadījumu darbā sniegt:

Rīgas RVDI -  +371 67021710, +371 67021717, +371 26178539, e-pasts: rigasrvdi@vdi.gov.lv,

Zemgales VDI -  tālr. +371 63090420, +371 25484782, +371 25484751 
Vidzemes RVDI -  e-pasts: VidzemesRVDI@vdi.gov.lv Valmiera +371 64224284+371 25484762, Gulbene +371 64414022+371 28376093 Sigulda +371 64124683+371 25484757 

Kurzemes RVDI - Liepāja +371 63427443, +371 227891456, +371 22035820, Ventspils +371 63627738, +371 25484737, Kuldīga +371 27891453, +371 25484738, Saldus +371 25484734, +371 25484782 e-pasts: sigita.jansone@vdi.gov.lv 

Latgales RVDI - +371 26596493, +371 26599470, e-pasts: julija.strode@vdi.gov.lv


Ārpus VDI darba laika, brīvdienās un svētku dienās:
Tālrunis +371 67021797 (automātiskais atbildētājs)
izmantojot e- pakalpojumu : https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP88/Apraksts

Visiem nelaimes gadījumiem, kuri notikuši pēc 2014.gada 01.janvāra, ir jāaizpilda jaunā akta veidlapa (1.pielikums stājas spēkā 01.01.2014.).

Pēc nelaimes gadījuma akta reģistrēšanas, darba devējam ir jāpaziņo Valsts darba inspekcijai par zaudējumiem saistībā ar darbā notikušo nelaimes gadījumu (paraugu skatīt zemāk).


Noteikumi
MK noteikumi Nr.950 (stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī).