Mēnešalga:
835 - 1190 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Darba apraksts

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz Valsts darba inspekcijas vakanto Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” vecākā eksperta– darbinieka amata vietu (2 vakances)
(1 amata vieta uz noteiktu laiku līdz 2022.gada 31.decembrim, darba vieta Rīgā, un 1 amata vieta uz noteiktu laiku līdz 2023. gada 30. jūnijam, darba vieta, Rīgā)

Valsts darba inspekcija piedāvā:
- draudzīgu kolektīvu;
-interesantu un dinamisku darbu;
- iespēju sniegt savu ieguldījumu un gūt jaunu pieredzi Eiropas Sociālā fonda projektā;
-mēnešalgu no 835,- EUR līdz 1190,- EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei;
-veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

Būtiskākie amata pienākumi:
 - izvērtēt projektā saņemto bīstamo nozaru uzņēmumu pieteikumus de minimis atbalsta saņemšanai;
- nodrošināt projekta piedāvāto atbalsta pasākumu īstenošanu bīstamo nozaru uzņēmumos, kam projekta ietvaros piešķirts de minimis atbalsts;
- sadarbībā ar citiem projekta darbiniekiem, piedalīties projekta atbalstāmās darbības īstenošanai nepieciešamo iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā un citu informāciju amata kompetences ietvaros organizējamo iepirkumu izsludināšanai;
- kontrolēt atbalstāmo darbību ietvaros noslēgto līgumu izpildi ar iepirkuma rezultātā izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem;
- piedalīties ar atbalstāmo darbību īstenošanu saistīto nepieciešamo ESF projekta un VDI iekšējo normatīvo aktu izstrādē, izpildīt atbilstošajos dokumentos iekļautās prasības;
- pastāvīgi izvērtēt projekta atbalstāmās darbības īstenošanas atbilstību ārējos un VDI iekšējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, neatbilstību un nepilnību konstatācijas gadījumos informēt par tām ESF projekta vadošo ekspertu un ESF projekta vadītāju, sniedzot priekšlikumus to novēršanai;
- nodrošināt projektā paredzētās atbalstāmās darbības īstenošanas uzraudzībai nepieciešamo datu un informācijas iegūšanu, atskaišu sagatavošanu kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība (vēlama sociālajās zinātnēs vai vadības zinātnē, vai darba aizsardzībā);
- vēlama vismaz viena gada darba pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu līdzfinansētu projekta īstenošanā (vēlama pieredze valsts pārvaldē);
- svešvalodu zināšanas (krievu - vēlama, angļu valoda - vēlama);
- augsta precizitāte, organizatora spējas, komunikācijas un sadarbība prasmes, prasme definēt problēmas un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi;
- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām, nosūtot pa pastu vai elektroniski 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā, Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālrunis uzziņām 67021585; e-pasts: Atlase@lm.gov.lv.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:
- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
- Piesakoties, kandidāts piekrīt savā pieteikumā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā.
- Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija, adrese: Skolas iela 28, Rīga.

Pretendentiem jāpiesakās līdz