Eiropas Savienības dalībvalstu Darba inspekciju adreses, kuru kompetencē ir darba tiesiskās attiecības

 

Vācija (Germany)
Konsultācijas birojs
BEB Migrācijas, legāla un droša darba  konsultācijas centrs
(BEB in the Counselling Centre for Migration and Good Work)

Adrese: DGB-Haus l Ofiss 315 / 315a / 316
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin
Tel: 030 21240-145 l
Fax: 030 51 30 19 298
E-pasts: beratung-eu@dgb.de
Mājas lapa: www.postedwork.dgb.de
Facebook: http://www.facebook.com/BeratungEU

U2, Stacija: Wittenbergplatz
Autobuss: M46, M19, M19

 

Beļģija (Belgium)
Federālās valsts nodarbinātības, darba un sociālā dialoga dienests
(Federal Public Service of Employment, Labour and Social Dialogue)

Adrese: 1, Ernest Blerostreet,BE-1070 Brussels

Tel.: +32 (2) 233 48 22
E-pasts: info@ employment.belgium.be
Mājas lapa: http://www.employment.belgium.be
 

 

Bulgārija (Bulgaria)

Galvenā darba inspekcijas izpildaģentūra

(General Labour Inspectorate Executive Agency)

Adrese:3, Kniaz Dondukov Blvd.,BG-1000 Sofia

Tel.: +359 (2)8101 700 (756)

E-pasts: secr-idirector@gli.government.bg

              secr-glsecretar@gli.government.bg

Mājas lapa: http://www.gli.government.bgČehija (Czech Republic)

Valsts darba inspekcijas birojs

(State Labour Inspection Office (SLIO))

Adrese: Horní nám. 2,CZ-74601 Opava

Tel.: +420 (553) 696 345

E-pasts: opava@suip.cz

Mājas lapa: http://www.suip.cz/ 

 


Francija (France)

Nodarbinātības ģenerāldirekcija  

(La Direction Générale du Travail (DGT))

Adrese:DGT- 39-43, Quai André Citroën,FR-75902 PARIS CEDEX 15

Tel.: +33 1 443838 38

Mājas lapa: http://www.travail-solidarite.gouv.fr

 

 

Grieķija (Greece)

Darba un sociālās nodrošināšanas ministrija

(Corps of Labour Inspectors(SEPE))

Adrese: 29 Stadion Str,Athens

Tel.: +30 210 3702301

Mājas lapa: http://www.yeka.gr

                  http://www.ypakp.gr

 

 

Igaunija (Estonia)

Darba inspekcija

(Labour Inspectorate)

Adrese: Gonsiori 29, EE-10147, Tallinn

Tel.: +372 626 9400
E-pasts: ti@ti.ee

Mājas lapa: http://www.ti.ee

 

 

Itālija (Italy)

Ģenerāldirektorāts

(Directorate General)

Mājas lapa: http://www.lavoro.it

 

 

Kipra (Cyprus)

Darba departaments 

(Department of Labour)

Adrese: 54 Gr.Dighenis Ave., Silvex House,CY-1096 Lefkosia

Tel.: +357 22451500

E-pasts: info@die.mlsi.gov.cy

Mājas lapa: http://www.mlsi.gov.cy

 

 

Lietuva (Lithuania)

Valsts darba inspekcija

(State Labour Inspectorate)

Adrese: 19 Algirdo Str., LT-03607, Vilnius

Tel.: +370 5 265 0193

E-pasts: info@vdi.lt

Mājas lapa: http://www.vdi.lt

 

 

Luksemburga (Luxembourg)

Darba un kalnrūpniecības inspekcija

Adrese: 3, Rue des Primeurs, LU-2361 Strassen
Tel: +352 247 86145

E-pasts: bll@itm.etat.lu

Mājas lapa: www.itm.lu
 

 

Nīderlande (The Netherlands)
Darba vides un sociālās drošības inspekcija
(Inspectie SZW (Inspectorate for working conditions and social security)
Adrese:
PO Box 820, NL-3500 AV Utrecht
Tel.: 0800 270 00 000 (bezmaksas Nīderlandē)
Tel.: +31 70 333 44 44 (ārpus Nīderlandes)
E-pasts: inspectieszw@minszw.nl
Mājas lapa: www.inspectieszw.nl

Iesnieguma forma: digital complaint form.

 

Šveice (Switzerland)
Ekonomisko lietu valsts sekretariāts
(State Secretariat for Economic Affairs SECO)
Darba direktorāts
(Labour Directorate)
Holzikofenweg 36
CH-3003 Bern
Tel. +41 58 462 56 56
Fax +41 58 462 27 49
Mājas lapa: http://www.seco.admin.ch/org

http://www.seco.admin.ch/org/01314/index.html?lang=en


Horvātija (Croatia)
Darba inspekcija
(Labour Inspectorate)
Petračičeva 4
HR-10 000 Zagreb
Tel. +385 1 3696 400

e-mail: info@mrms.gov.hr 

https://mrms.gov.hr/

 

 

Norvēģija (Norway)

Darba inspekcijas direktorāts

(Directorate of Labour Inspection)

Adrese: Statens Hus, NO-7468,Trondheim

Tel.: +47 73 19 97 00

E-pasts: directoratet@atil.no

Mājas lapa: http://www.arbeidstilsynet.no

 

Polija (Poland)
Valsts darba inspekcija
(National Labour Inspectorate (GIP))


Adrese: 28/30 Barska Street, PL-02315 Warsaw
Tel.: +48 (22) 391 82 15
Fax: +48 (22) 391 82 14
E-pasts: kancelaria@gip.pip.gov.pl

Mājas lapa: http://www.pip.gov.pl

 

Portugāle (Portugal)

Darba apstākļu pārvalde

(Working Conditions Authority (ACT))

Adrese: Av. Casal Ribeiro 18-A, PT-1000-092

Tel. +351 (21) 330 8700

E-pasts: general@act.gov.pt

Mājas lapa: www.act.gov.pt

 

Rumānija (Romania)

Darba inspekcija

(Inspectia Muncii)

Adrese: Str. Matei Voievod 14, RO-Sect 2 Bucharest

Tel.: +40 (21) 302 70 30

Mājas lapa: http://www.inspectiamuncii.ro  

 

 

Slovākija (Slovakia)

Valsts darba inspekcija

(National Labour Inspectorate)

Adrese: Masarykova 10, SK-040 01, Košice

Tel.: +421 557979902

E-pasts: nip@ip.gov.sk

Mājas lapa: http://www.safework.gov.sk

 

 

Slovēnija (Slovenia)
Darba inspekcija
(Labour Inspectorate)

Adrese: Verovškova ulica 64 A, SI-1000 Ljubjana
Tel.: +386 (1) 280 36 60
E-pasts: gp.irsd@gov.si

Mājas lapa: http://www.id.gov.si

 


Somija (Finland)

Darba drošības un veselības aizsardzības departaments

(Department for Occupational Safety and Health)

Adrese: Uimalankatu 1, PO Box 536, FI-33101 Tampere

Tel. :+358 (9) 16001

E-pasts: finnosha@stm.fi

Mājas lapa: http://www.stm.fi

 


Spānija (Spain)

Darba un sociālās aizsardzības (drošības) inspekcija
(ITSS)

Adrese: Agustin de Bethencourt, 4, ES-28071 Madrid

Tel.: +34 (91) 363 11 63

Mājas lapa: http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/index.html

 

 

 

Ungārija (Hungary)

Ungārijas darba inspekcija

(Hungarian Labour Inspectorate)

Adrese: Margit krt. 85, HU-1024 Budapest

Tel.: +361 346 9400

E-past: titkarsag@ommf.gov.hu

Mājas lapa: http://www.ommf.gov.hu

 

 

Zviedrija (Sweden)
Darba vides pārvalde
(Work Environment Authoriy)

Adrese: Lindhagensgatan 133
SE - 11279
Tel.: +46 10 730 9000
E-pasts: av@av.se
Mājas lapa: www.av.se

 

Citas institūcijas, kuru uzraudzībā ir darba tiesiskās attiecības

Apvienotā Karaliste (UK)

Uzņēmējdarbības, inovācijas un prasmju departaments
(Department for Business, Innovation & Skills)

1 Victoria Street
London
SW1H 0ET
Tel.: +44 207 215 5000
E-pasts: enquiries@bis.gsi.gov.uk
www.homeoffice.gov.uk

www.bis.gov.uk

 


Austrija (Austria)
Darba ministrijas sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības nodaļa
(Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection, Section VII)

Adrese: Favoritenstrasse 7, AT-1040 Wien
Tel.: +43 (1) 711006203
Mājas lapa: www.bmask.gv.at
www.arbeitsinspektion.gv.at

 


Dānija (Denmark)

Darba tirgus un darbinieku salīgšanas Dānijas aģentūra
(The Danish Agency for Labour Market and Recruitment)
Njalsgade 72A
PO box 2000
DK-2300 Copenhagen S
Tel.: +45 72 21 74 00
E-pasts: star@star.dk

http://star.dk

 

Īrija (Ireland)

 Darbavietu attiecību komisija

(Workplace Relations Commission) 

https://www.workplacerelations.ie/en/ 

Information and Customer Service
Workplace Relations Commission
O’Brien Road
Carlow
R93 W7W2

Tel: 059 9178990
Lo-call: 1890 80 80 90 *
(09.30 - 17.00, Monday to Friday)
Fax: 059 9178909

Department of Jobs, Enterprise and Innovation
Kildare Street
Dublin 2
D02 TD30

Tel: +353 (1) 6312121
Lo-call: 1890 220 222 *
Email:info@djei.ie

(* Note: The cost of calls to Lo-call numbers may vary among service providers.) 

 


Islande (Iceland)

Darba direktorāts
(Ministry of Social Affairs and Housing
Directorate of Labour)
Kringlunni 1
103 Reykjavík
Tel: +(354) 515 4800
Fax: +(354) 511 2520
E-mail: postur@vmst.is
https://www.vinnumalastofnun.is/en

Labklājības ministrija
(Ministry of Welfare)

Hafnarhusinu vid Tryggvagotu
150 ReykjavikTel +(354) 545 8100
Fax +(354) 551 9165
E-mail: postur@vel.is
https://eng.velferdarraduneyti.is/


Malta

Rūpniecības un darba attiecību departaments
(Department of Industrial and Employment Relations
Ministry of Education and Employment
Head Office)
Hal Far Road
Hal Far BBG 3000
Tel: +356 2165 4940
Fax: +356 2220 1802
E-pasts: etc@gov.mt
http://etc.gov.mt/jobseekers-employees.aspx
http://www.etc.gov.mt


Turcija (Turkey)

Darba un sociālās drošības ministrija, Darba inspekcija

(Ministry of Labour and Social Security, Labour Inspection Board)

Adrese: İnönü Bulvari 42, Emek/Ankara Turkey

Tel.: +90 312 212 2176

E-pasts: csgb@csgb.gov.tr

Mājas lapa: http://csgb.gov.tr

 


Vācija (Germany)

Rietumu federālā finanšu ministrija

Bundesfinanzdirektion West

Adrese: Wörthstrasse 1-3, 50668 Köln

Tel: +49 (221) 22255-0

Mājas lapa: www.zoll.de