Mēnešalga:
745 - 1093 euro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts darba inspekcija piedāvā:

- draudzīgu kolektīvu;

-interesantu un dinamisku darbu;

-iespēju dot savu ieguldījumu atbilstības nodrošināšanā darba tiesību un darba apstākļu jomā;

-gūt pieredzi darba tiesību, darba aizsardzību un administratīvā procesu regulējošo tiesību aktu piemērošanā;

-mēnešalgu no 745 euro līdz 1093 euro atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei;

-plašas un profesionālas apmācību iespējas;

-veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

 

Būtiskākie amata pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un veicināt atbilstības nodrošināšanu;

- atbilstoši Administratīvās atbildības likuma nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi;

- atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;

- izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus;

- sastādīt darba vietas higiēniskos raksturojumus;

- konsultēt darba devējus un  darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

 

Prasības amata pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

- augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā);

- vēlama praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā;

- svešvalodu zināšanas (krievu - vēlama, angļu valoda - vēlama);

- komunikācijas un sadarbība prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi;

- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī;

- B kategorijas autovadītāja apliecība un prasme vadīt automašīnu ar mehānisko vadīšanas sistēmu.

Iesniedzamie dokumenti:

  1. Motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt darba pieredzi;

2.    CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);

3.    izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

 

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas  Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā iesniedzamos dokumentus:

-      nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam (Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331). Tālrunis uzziņām 67021621;

-      nosūtot uz e-pasta adresi Atlase@lm.gov.lv ar norādi „Rīgas RVDI inspektots”.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti pretendentu atlases otrajai kārtai un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

- Piesakoties, kandidāts piekrīt savā pieteikumā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā.

- Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija, adrese: Skolas iela 28, Rīga.

Pretendentiem jāpiesakās līdz