Mēnešalga:
745 līdz 1093 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rēzekne

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Labklājības ministrija  izsludina konkursu uz Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas Rēzeknes sektora vakanto inspektora – valsts civildienesta ierēdņu amata vietu uz noteiktu  laiku

(darba vieta - Rēzekne)

Valsts darba inspekcija piedāvā:

- draudzīgu kolektīvu;

-interesantu un dinamisku darbu;

-iespēju dot savu ieguldījumu atbilstības nodrošināšanā darba tiesību un darba apstākļu jomā;

-gūt pieredzi darba tiesību, darba aizsardzību un administratīvā procesu regulējošo tiesību aktu piemērošanā;

-mēnešalgu no 745,- EUR līdz 1093,- EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei;

-plašas un profesionālas apmācību iespējas;

-veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

Būtiskākie amata pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un veicināt atbilstības nodrošināšanu;

- atbilstoši Administratīvās atbildības likuma nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi;

-atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;

- izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus;

- sastādīt darba vietas higiēniskos raksturojumus;

- konsultēt darba devējus un  darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

- augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā);

- vēlama praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā;

- svešvalodu zināšanas (krievu - vēlama, angļu valoda - vēlama);

- komunikācijas un sadarbība prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi;

- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī;

- B kategorijas autovadītāja apliecība un prasme vadīt automašīnu ar mehānisko vadīšanas sistēmu.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām, nosūtot pa pastu vai elektroniski 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā, Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālrunis uzziņām 67021645; e-pasts: Atlase@lm.gov.lv.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

- Piesakoties, kandidāts piekrīt savā pieteikumā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā.

- Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija, adrese: Skolas iela 28, Rīga.

Pretendentiem jāpiesakās līdz