Pārceltā darba diena 2023.gadā un tās ietekme uz atvaļinājumu

bilde

Ar Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija rīkojumu Nr.443 “Par darba dienas pārcelšanu 2023. gadā” no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, noteikts pārcelt darba dienu no piektdienas, 2023. gada 5. maija, uz sestdienu, 2023. gada 20. maiju.

Minētais rīkojums neierobežo darbinieka tiesības izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu Darba likuma 149. pantā noteiktajā kārtībā, kā arī saņemt atvaļinājuma naudu Darba likuma 75. panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā.

Aplūkosim dažus piemērus par darbinieku, kuram ir piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai un kurš ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmanto no:

  • 2023.gada 11. maija uz desmit kalendāra dienām, proti, līdz 21. maijam (svētku diena 14. maijs – Mātes diena nav ieskaitāma atvaļinājuma laikā), atvaļinājuma nauda ir jāaprēķina un jāizmaksā par 8 darba dienām
bilde
  • 2023.gada 15. maija uz septiņām kalendāra dienām, proti, līdz 2023.gada 21. maijam, atvaļinājuma nauda ir jāaprēķina un jāizmaksā par 6 darba dienām. Šajā gadījumā 2023.gada 20. maijs uzskatāma par dienu, kad darbiniekam būtu bijis jāstrādā, un šī diena tiek apmaksāta saskaņā ar Darba likuma 75. panta astotajā daļā noteikto
bilde
  • 2023.gada 2. maija uz septiņām kalendāra dienām, proti, līdz 2023.gada 9. maijam (svētku diena 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena nav ieskaitāma atvaļinājuma laikā) atvaļinājuma nauda ir jāaprēķina un jāizmaksā par 5 darba dienām, jo, ņemot vērā, ka 2023. gada 5. maija darba diena tiek pārcelta uz sestdienu - 2023. gada 20. maiju, 5.maijs nav uzskatāma par apmaksājamu atvaļinājuma dienu. Kā apmaksājama atvaļinājuma darba diena vērtējams 2023. gada 20. maijs - šī diena darbiniekam ir apmaksāta pēc vidējās izpeļņas un darbiniekam nav jāiet uz darbu 2023. gada 20. maijā (atvaļinājuma diena 5.maijs tiek pārcelta uz 20.maiju).
bilde