Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
0
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums paredzēts arodārstu komisijai, kura pieņem lēmumu par pirmreizēja arodsaslimšanas gadījuma noteikšanu. Ziņojumā tiek ietverta informācija par personu, kurai ir apstiprināta arodslimība, darba vides riska faktori, kas izraisījuši arodslimību, pamatdiagnoze un arodārstu ieteikumi. Ziņojums Darba inspekcijai tiek sniegts ar mērķi apkopot statistiku par pirmreizēji apstiprinātajiem arodslimniekiem, kā arī, lai Darba inspekcija darba devējam, pie kura strādā pirmreizēji apstiprinātais arodslimnieks, operatīvāk varētu paziņot par tiem darba vides riska faktoriem, kas izraisījuši konkrētā nodarbinātā arodslimību. Tādējādi ir iespējams paātrināt informācijas apmaiņas procesu.

Procesa apraksts

  1. Ziņojuma iesniegšana
    Iesniedzot e-pastā:
    Arodārstu komisiju pārstāvošā fiziskā persona nosūta sagatavoto e-pastu ar ziņojumu uz attiecīgās Darba inspekcijas struktūrvienības e-pastu.

    Iesniedzot pastā:
    Arodārstu komisiju pārstāvošā fiziskā persona nosūta sagatavoto vēstuli ar paziņojumu uz attiecīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.