Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
0
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma ietvaros tiek norādīta cietušā identitāte, darba vieta, amats, adrese, kur nelaimes gadījums noticis, laiks, kad nelaimes gadījums noticis un īss nelaimes gadījuma apstākļu apraksts. Šādus paziņojums joprojām ir iespējams nosūtīt Darba inspekcijai arī pa tradicionālajiem kanāliem kā e-pastu un telefonu.

Procesa apraksts

  1. Paziņojuma iesniegšana
    Iesniedzot e-pastā:
    Ziņotājs nosūta sagatavotu e-pastu ar paziņojumu uz attiecīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.

    Ziņojot telefoniski:
    Ziņotājs zvana uz norādīto telefona nr, un ierunā informāciju par nelaimes gadījumu.

Saņemt pakalpojumu