Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
0
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums paredzēts medicīnas iestādēm un ārstniecības personām (piem., ģimenes ārstiem) ar mērķi sagatavot izziņu par traumas smaguma pakāpi cietušajam, kurš guvis veselības traucējumus vai traumas nelaimes gadījumā darbā. Izziņu par traumas smaguma pakāpi paredzēts nosūtīt izziņas pieprasītājam – darba devējam vai Darba inspekcijai – tādējādi paātrinot informācijas apmaiņas procesu, kas vienlaicīgi ļaus ātrāk un operatīvāk uzsākt nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanu.

Procesa apraksts

  1. Dokumentu iesniegšana
    Iesniedzot e-pastā:
    Medicīnas iestāde vai ārstniecības persona nosūta sagatavoto vēstuli ar izziņu uz attiecīgo reģionālo Darba inspekcijas e-pastu.

    Iesniedzot pastā:
    Medicīnas iestāde vai ārstniecības persona nosūta sagatavoto vēstuli ar izziņu uz Darba inspekciju.