Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Darba vietas higiēniskā raksturojuma pieprasījumu Valsts darba inspekcija saņem no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra arodārstiem vai no citu medicīnas iestāžu arodslimību ārstiem. Pieprasījums Darba inspekcijai tiek pieprasīts ar mērķi saņemt no Darba inspekcijas sastādītu darba vietas higiēnisko raksturojumu un uz tā pamata lemt par pirmreizējas arodslimības apstiprināšanu konkrētajai personai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedzot e-pastā:
  Arodārsts nosūta sagatavoto e-pastu ar pieprasījumu uz attiecīgās Darba inspekcijas struktūrvienības e-pastu.

  Iesniedzot pastā:
  Arodārsts nosūta sagatavoto vēstuli ar pieprasījumu uz atbildīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.

 2. Sastādītā DVHR saņemšana
  Darba vietas higiēniskā raksturojuma saņemšana no Darba inspekcijas atbilstoši kanālam kurā tas tika pieprasīts - Latvija.lv, e-pastā vai pastā.

Saņemt pakalpojumu