Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
0
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums nodrošina iespēju darba devējam sniegt atbildi par novērstajiem pārkāpumiem, kas tika norādīti Darba inspekcijas amatpersonu izdotajos administratīvajos aktos (rīkojumos). Paziņojumu vai iesniegt izmantojot e-pakalpojumu, pastu vai iesniegt dokumentus klātienē.

Procesa apraksts

  1. Dokumentu iesniegšana
    Iesniedzot pastā:
    Darba devējs nosūta sagatavoto vēstuli ar paziņojumu uz Darba inspekcijas amatpersonas, kas izdeva administratīvo aktu (rīkojumu) struktūrvienību.

    Iesniedzot klātienē:
    Darba devējs ierodas Darba inspekcijas amatpersonas, kas izdeva administratīvo aktu (rīkojumu) struktūrvienībā norādītajā klientu apkalpošanas laikā, un aizpilda veidlapu uz vietas, un tur pat to iesniedz.