Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
0
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums nodrošina iespēju darba devējam sniegt atbildi par novērstajiem pārkāpumiem, kas tika norādīti Darba inspekcijas amatpersonu izdotajos administratīvajos aktos (rīkojumos).
Paziņojumu vai iesniegt izmantojot e-pakalpojumu, pastu vai iesniegt dokumentus klātienē.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Izmantojot e-pakalpojumu:
  Darba devējs vai pilnvarotā persona apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk e-pakalpojuma izpildi, apstiprinot e-pakalpojuma lietošanas nosacījumus, aizpilda e-pakalpojumu, un iesniedz Darba inspekcijai.

  Iesniedzot pastā:
  Darba devējs nosūta sagatavoto vēstuli ar paziņojumu uz Darba inspekcijas amatpersonas, kas izdeva administratīvo aktu (rīkojumu) struktūrvienību.

  Iesniedzot klātienē:
  Darba devējs ierodas Darba inspekcijas amatpersonas, kas izdeva administratīvo aktu (rīkojumu) struktūrvienībā norādītajā klientu apkalpošanas laikā, un aizpilda veidlapu uz vietas, un tur pat to iesniedz.