Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums paredzēts, lai darba ņēmējs varētu iesniegt iesniegumu Darba inspekcijai par veselības un drošības apdraudējuma faktu darba vietā. Pakalpojums paredz Darba inspekcijas sastādītā atzinuma nosūtīšanu atpakaļ atzinuma pieprasītājam atkarībā no tā izvēlētā informācijas saņemšanas kanāla (Latvija.lv, e-pasts vai pasts).

Procesa apraksts

 1. Atzinuma pieprasīšana
  Iesniedzot e-pastā:
  Nodarbinātais nosūta sagatavotu e-pastu ar paziņojumu uz attiecīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.

  Iesniedzot pastā:
  Nodarbinātais nosūta sagatavoto vēstuli ar paziņojumu uz attiecīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.

 2. Atzinuma saņemšana
  Darba ņēmējs, kurš sastādījis un iesniedzis pieprasījumu pēc atzinuma nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā no Darba inspekcijas saņem to pēc paša izvēlētā kanāla (Latvija.lv, e-pasts vai pasts). Ja atzinums tiek noraidīts, tad tiek saņemta informācija par tā sastādīšanas noraidījumu.

Saņemt pakalpojumu