1. Darbs ar datoru un cilvēka veselība (informatīvs materiāls)

Dokumenta saturs:

  • RAKSTURĪGĀKIE VESELĪBAS TRAUCĒJUMI DARBĀ AR DATORU
  • RAKSTURĪGĀKIE DARBA VIDES RISKA FAKTORI
  • MINIMĀLĀS PRASĪBAS DARBA VIETAS IEKĀRTOJUMAM
  • IESPĒJAMIE VESELĪBAS TRAUCĒJUMU CĒLOŅI CILVĒKAM, KAS STRĀDĀ AR DATORU

Pēdējo gadu laikā strauji pieaug datoru lietotāju skaits. Datorus izmanto ne tikai darbā, bet arī brīvajā laikā. Jaunu tehnoloģiju attīstība un pakalpojumu pieejamība veicina plašāku datorizāciju. Rezultātā cilvēki arvien vairāk laika pavada telpās un arvien biežāk saskaras ar veselības traucējumiem, kurus veicina darbs ar datoru.

Lai spētu ar datoru “sadzīvot”, neradot kaitējumu savai veselībai, datoru lietotājiem ir jāzina darba vietas iekārtošanas un darba organizācijas pamatprincipi, kas izklāstīti šajā bukletā. Informācija sagatavota, izmantojot Eiropas Savienības direktīvu 90/270/EEC un Latvijas standartu LVS EN ISO 9241 “Ergonomikas prasības biroja darbam ar displejiem”. Tādējādi šis materiāls palīdzēs datoru lietotājiem izpildīt Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.153 “Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi, strādājot ar displeju un iekārtojot darbstaciju” noteiktās prasības.


2. Darbs ar datoru - VSAA informatīvs materiāls datoru lietotājiem