Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums paredzēts iesnieguma iesniegšanai Darba inspekcijas direktoram, lai apstrīdētu Darba inspekcijas amatpersonas pieņemto lēmumu, administratīvo aktu vai faktisko rīcību (piemēram, lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, rīkojumu, aktu par nelaimes gadījumu darbā, lēmumu par objekta darbības apturēšanu, atbildi uz iesniegumu u.c.).

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Iesniedzot e-pastā:
  Pakalpojuma saņēmējs nosūta sagatavotu e-pastu ar kuru apstrīd izdotu dokumentu uz attiecīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.

  Iesniedzot pastā:
  Pakalpojuma saņēmējs nosūta sagatavotu vēstuli ar kuru apstrīd izdotu dokumentu uz attiecīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.

  Iesniedzot klātienē:
  Pakalpojuma saņēmējs ierodas Darba inspekcijas struktūrvienībā norādītajā klientu apkalpošanas laikā, aizpilda veidlapu ar apstrīdējumu uz vietas, un tur pat to iesniedz.

 2. Atbildes saņemšana no Darba inspekcijas
  Dokumentu iesniedzējs saņem atbildi no Darba inspekcijas pa izvēlēto ziņošanas kanālu.

Saņemt pakalpojumu