Publikācijas datums:
LM VDI 2017/4_ESF
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
36775
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “LATCONSUL”
Līguma termiņš
20.06.2017.-
31.12.2018.
līdz pilnīgai saistību izpildei

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi