Publikācijas datums:
LM VDI 2017/12_ESF-1
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
6942.14
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs
Līguma termiņš
21.02.2018.-
līdz
saistību pilnīgai izpildei
Rezultātu publicēšanas datums
15.01.2018.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi Valsts darba inspekcijas amatpersonu un darbinieku apmācības moduļa C tēmas “Valsts darba inspekcijas darbinieku un amatpersonu angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana” izstrāde un īstenošana